Ο Ενιαίος Κατάλογος Κρατικών Βιβλιοθηκών δημιουργήθηκε με σκοπό τη συνεργασία όλων των βιβλιοθηκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες αυτές να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό, τους μέσω κοινών πολιτικών και δράσεων. Για Πρόσβαση στον Συλλογικό Κατάλογο πατήστε εδώ.