Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση σε ακαδημαϊκό κι επιστημονικό περιεχόμενο, όπου στοχεύει στην ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, στην ενίσχυση της έρευνας καθώς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

1. Directory of Open Access books

Ο πρωταρχικός στόχος του DOAB (Directory of Open Access books) είναι η αύξηση της δυνατότητας ανεύρεσης βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης σε διάφορους φορείς, με σκοπό να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανακαλύψουν βιβλία σε διάφορες θεματικές κατηγορίες.

2. Education Resources Information Center

Η βάση αφορά την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις βαθμίδες της από την προσχολική ηλικία έως τις ομάδες ενηλίκων. Καλύπτει θέματα όπως, επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συμβουλευτική , παιδιά με ειδικές ανάγκες , ανώτατη εκπαίδευση, οργάνωση της παιδείας, διαχείριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κατάρτιση διδακτικού προσωπικού, αστική εκπαίδευση, γλωσσολογία, επιστήμες-μαθηματικά, διδασκαλία κοινωνικών επιστημών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

3. OpenArchives.gr

Το OpenArchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

4. Cyprus Open Archives  

Το Cyprus Open Archives αποτελεί μια κυπριακή πύλη συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης της Κύπρου. Σε αυτήν, παρουσιάζονται αφενός τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και αφετέρου σύνδεσμος πρόσβασης προς το περιεχόμενο των αποθετηρίων. Το υλικό που συγκεντρώνει, αποτελείται από ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο υλικό, πολιτιστικής, ιστορικής και ερευνητικής αξίας. Το συγκεντρωμένο περιεχόμενο βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ή/και ιδρυμάτων στο διαδίκτυο, και εντοπίζεται δύσκολα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης. Οι συλλεχθέντες εγγραφές ενημερώνονται σε ημερήσια βάση με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές.