Οι θεματικές πύλες είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών, κυρίως ελεύθερης πρόσβασης, που έχουν επιλεγεί, αξιολογηθεί και ταξινομηθεί κατά θέμα από τη Βιβλιοθήκη, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των χρηστών σε αξιόπιστες και συμβατές πηγές, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα της Βιβλιοθήκης.  Σε κάθε πηγή, εκτός από τον τίτλο της, περιλαμβάνεται και μια σύντομη περιγραφή είτε στα ελληνικά είτε στη γλώσσα της πηγής.

Θεματικές Πύλες

01
Βοηθητικές Επιστήμες της Ιστορίας
1. Archaeology Image Bank
2. Greek Thesaurus
3. Magna Graecia Coins
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02
Γενικά Έργα
1. Biographical Dictionary
2. Project MUSE - Open access and free books
3. Britannica OnLine
4. An Internet Encyclopedia
5. Encyclopedia.com
6. GAIApedia
7. Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια
8. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
9. Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
03
Γεωγραφία και Ανθρωπολογία
1. History of Europe: The Periodical Historical Atlas, 1 to 1000 - high resolution maps
2. PCL Map Collection
3. Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς
4. Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας, 19ος-21oς αιώνας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
04
Δίκαιο
1. ECLN
2. ERA-Academy of European Law
3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
4. Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
05
Εκπαίδευση
1. ArtsConnectED
2. E-paideia.net
3. ERIC (Education Resources Information Center)
4. International childrenʼs digital library: a library for the worldʼs of children
5. Literature for children
6. X-RΑΥ@Εκπαίδευση (e-journal)
7. «Ισοκράτης» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
8. Εκπαιδευτικό Δίκτυο Ενημέρωσης AlfaVita
9. Ηλεκτρονικός Κόμβος
10. Μάθημα (Mathima): Μέγας Οδηγός Εκπαίδευσης
11. Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση
12. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06
Επιστήμες
1. Physics.org
2. The Royal Society : The UK Academy of Sciences
3. World History Compass
4. World History
5. “A History of Science”, by Henry Smith Williams
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
07
Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία
1. PHP web gallery
2. OsCommerce
3. Windows Security
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08
Ιστορία
1. American Memory
2. Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
3. Μ.Ι.Ε.Τ.
4. British History On-Line
5. EUROPA: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6. H-Mediterranean: Mediterranean History Discussion
7. Jean Monnet Foundation for Europe
8. Lʼ Histoire par lʼ image 1789-1945
9. Nazi and East German Propaganda Guide Page
10. Photos of the Great War
11. Second World War
12. Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα
13. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
14. Adventures in Ancient Greece
15. Ancient Greek Female Costume
16. Ancient Greek Music
17. Ancient-Greece.org
18. Crucible of Civilizations: The Greeks
19. GNOMON ONLINE
20. Greek Medicine from the Gods to Galen
21. Macedonia - The Historical Profile of Northern Greece
22. The Ancient Greek World
23. The ancient Olympics
24. The Ancient Theatre Archive
25. Ελληνική Ιστορία
26. ΕΥΡΥΠΥΛΗ
27. Οδυσσεύς
28. Alexander Sources
29. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
30. Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη
31. Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους
32. Corfu History
33. Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές
34. The Seven Wonders of the Ancient World
35. Τεκμήρια
36. The War Times Journal
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
09
Καλές Τέχνες
1. A Digital Archive of Architecture
2. Designing libraries: library buildings online
3. Μετά το Βυζάντιο (e-book gr-en)
4. A History of Painting
5. Archives of American Art
6. Art in Greece
7. Prehistoric Art
8. 100 Χρόνια Εθνικό Θέατρο (e-book gr-en)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10
Κοινωνικές Επιστήμες
1. Το οικιστικό πλέγμα της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης
2. Ελληνική Διασπορά
3. Η μετανάστευση στην Ελλάδα (e-book)
4. Το πιο κρύο καλοκαίρι (e-book)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11
Πολιτικές Επιστήμες
1. Διοίκηση και Οικονομία
2. Adminet
3. eRepublic.org
4. Governments on the WWW
5. International Association of Schools and Institutes of Administration
6. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ
7. Parties and Elections in Europe
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12
Φιλολογία: Γλώσσα, Πολιτισμός, Λογοτεχνία
1. A Compendium of Ancient Greek Phonology
2. Athenaze Greek exercises
3. Enchiridion: a guide for reading ancient Greek
4. Greek Language and Linguistics
5. Lessico dei Grammati Greci Antichi (LGGA)
6. Library of Ancient Texts Online (LATO)
7. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
8. Omniglot
9. Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
10. Bibliography of ancient Greek linguistics
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13
Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Θρησκεία
1. A History of Greek Philosophy Vol. 5
2. Greek philosophy
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ