01
Βοηθητικές Επιστήμες της Ιστορίας
1. Archaeology

H Archaeology Image Bank είναι μία βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης που συγκεντρώνει εικόνες αρχαιολογικών χώρων ανά τον κόσμο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ηigher Εducation Academy (HEA) Subject Centre for History, Classics and Archaeology, και της Archaeology Data Service.

2. GREEK THESAURUS

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό από όλες τις περιόδους της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Παρουσιάζει πληροφορίες για σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, ανασκαφές, μουσειακά εκθέματα και συλλογές τέχνης εμπνευσμένες από την μυθολογική και θρησκευτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

3. Magna Graecia Coins

Ο ιστότοπος αποτελεί μία σημαντική βάση δεδομένων που περιέχει σχεδόν 1500 εικόνες νομισμάτων της Μεγάλης Ελλάδας.