ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η κοινή απόφαση των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός χώρου που να στεγάζει τη γνώση και τη μόρφωση, να απευθύνεται προς όλους τους κατοίκους της Κοινότητας και όχι μόνο, αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία μιας δανειστικής βιβλιοθήκης. Έτσι γύρω στα μέσα του 2018, είχαν αρχίσει οι προσπάθειες συγκέντρωσης διαφόρων ειδών βιβλίων. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος του υλικού είχε προκύψει από δωρεές απλών πολιτών, επισημαίνοντας, με αυτό τον τρόπο, την ευαισθητοποίηση τους, ως προς την πιο πάνω ανάγκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Σήμερα η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης λειτουργεί ως δανειστική και στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κοινοτικού Μεγάρου, σε έναν χώρο που καλύπτει έκταση 160 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανοικτού κώδικα (Koha), το οποίο συνέβαλε στη δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC), καθώς επίσης, μέσω του προαναφερθέντος συστήματος  επιτρέπει στα μέλη της Βιβλιοθήκης να διεκπεραιώνουν διάφορες διαδικασίες (π.χ. δανεισμός και ανανέωση βιβλίων) ηλεκτρονικά.

Στοχεύει στην προώθηση της ανάγνωσης, στη διαχείριση της γνώσης, στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της τοπικής πολιτισμικής παράδοσης. Με άλλα λόγια, επιδιώκει τη λειτουργία ως κέντρου πληροφόρησης που να εξασφαλίζει στους χρήστες πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, ενώ αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους σχετικής μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Απώτεροι στόχοι της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης αποτελούν:

 • Η ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων σε κάθε είδους πληροφορία.
 • Η δημιουργία και υποστήριξη της μελέτης βιβλίων από τα παιδιά.
 • Η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας της νεολαίας.
 • Η παροχή ευκαιριών για τη δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου.
 • Η δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο θα βοηθά, ιδιαίτερα τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, στην εξοικείωση με τα βιβλία και την τεχνολογία.
 • Η βοήθεια στον πολίτη να γνωρίσει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του.
 • Η στήριξη της ατομικής και κοινωνικής προόδου.
 • Η στήριξη των κοινωνικών και ηθικών αξιών (φιλία, συνεργασία, αλληλοβοήθεια).
 • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της φαντασίας και της κριτικής ικανότητας του ανθρώπου. 

Σήμερα αριθμεί γύρω στους 10.000 τόμους και συνεχίζει να εμπλουτίζεται συστηματικά με την αγορά νέων εκδόσεων. Διαθέτει ένα μικρό αναγνωστήριο κι ένα μικρό διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου η χρήση τους προορίζεται για μελέτη και έρευνα, ενώ παρέχεται κι ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν επίσης εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και οπτικοακουστικό υλικό.

Τα υλικό της βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού για χρήση στο αναγνωστήριο ή για δανεισμό. Το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, oπτικοακουστικό κλπ) δεν δανείζεται αλλά μπορεί να γίνει χρήση του στο αναγνωστήριο καθώς και να φωτοτυπηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Είναι οργανωμένο και ταξιθετημένο σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey.

Οι δέκα κύριες κατηγορίες ταξινόμησης είναι:

 • 000 – 099 Γενικά έργα
 • 100 – 199 Φιλοσοφία-Ψυχολογία
 • 200 – 299 Θρησκεία
 • 300 – 399 Κοινωνικές Επιστήμες
 • 400 – 499 Γλώσσα
 • 500 – 599 Θετικές Επιστήμες
 • 600 – 699 Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 • 700 – 799 Καλές Τέχνες
 • 800 – 899 Λογοτεχνία
 • 900 – 999 Γεωγραφία – Ιστορία

Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) ενώ η μηχανογράφηση του υλικού, γίνεται με το Βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΚΟΗΑ. Χωρίς αμφιβολία η μηχανογράφηση της βιβλιοθήκης απετέλεσε από την αρχή μια αναγκαιότητα, έτσι ώστε σήμερα, το σύστημα λειτουργίας και δανεισμού να επιτυγχάνεται με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

Κυπριακή Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της τοπικής εκδοτικής και πνευματικής παραγωγής, συντέλεσε στη δημιουργία συλλογής της Κυπριακής Λογοτεχνίας, επιδιώκοντας το διαρκή εμπλουτισμό βιβλίων που εκδίδονται στο νησί και γράφονται από Κύπριους συγγραφείς. Στόχος είναι να αποτυπωθεί και να αναδειχθεί η πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου μας. Μια συλλογή, αποτελούμενη από δεκάδες εξαιρετικά βιβλία ποίησης, διηγημάτων, μυθιστορημάτων κι όχι μόνο, στοχεύοντας να κερδίσει τους χρήστες της αλλά και να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια των ντόπιων συγγραφέων.

Παιδική Συλλογή

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών.  Η λειτουργία του παιδικού τμήματος αποτελεί καίριο στόχο της Βιβλιοθήκης καθώς δημιουργεί το βασικό μοχλό διαμόρφωσης μελλοντικών αναγνωστών. Το υλικό του Παιδικού Τμήματος καλύπτει όλες τις ηλικίες (από τη βρεφική έως την εφηβική).

Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης στην προσπάθειά της να αναπτύξει ένα εποικοδομητικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής , επιδιώκει άμεσα τη διοργάνωση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με στόχο τη  διαρκή επικοινωνία  Σχολείου και Βιβλιοθήκης. Τα προγράμματα θα απευθύνονται στις σχολικές τάξεις δημοτικής εκπαίδευσης και  θα σχεδιάζονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων που επιθυμούν να συμμετέχουν,   ώστε να εξατομικεύονται και να καλύπτουν τις ανάγκες του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, τα προγράμματα στα οποία θα μπορούν να πάρουν μέρος  οι τάξεις είναι:

 • Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη
  Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού: Ξενάγηση όπου τα παιδιά θα μπορούν να ανακαλύψουν το ρόλο της Βιβλιοθήκης, ως χώρο γνώσης και ψυχαγωγίας.
 • Φιλαναγνωσία
  Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Το πρόγραμμα συνδυάζει την αφήγηση με την εικαστική αγωγή.
 • Βιβλιοερευνητική εργασία
  Από Δ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εισάγει και να καθοδηγήσει τα παιδιά στην αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία του υλικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη για την εκπόνηση  ερευνητικής εργασίας της επιλογής τους.
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Από Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Το παιχνίδι ως αρωγός στη διαδικασία της μάθησης. Για τη σχεδίαση και υλοποίηση των προγραμμάτων η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κρίνεται απαραίτητη.

Ειδικότεροι στόχοι του Παιδικού Τμήματος αποτελούν η προβολή και ανάδειξη της ετήσιας  Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου, ημέρα γέννησης του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.  Επιπλέον στοχεύει στη καθιέρωση δημιουργίας «ελεύθερων ημερών δραστηριοτήτων», με ποικίλα θέματα επικαιρότητας (π.χ. ειρήνη, οικολογία κλπ.), σε συνεργασία, πάντοτε με σχολεία και άλλους φορείς της Κοινότητας.