Με την υπηρεσία «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις, απορίες και αιτήματα πληροφόρησης προς τη Βιβλιοθήκη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες κατηγορίες θεμάτων. Τα αιτήματα απαντώνται από τα αρμόδια μέλη του προσωπικού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη φύση τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.