1. Διοίκηση και Οικονομία

Διοίκηση και Οικονομία : Εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση = Management and Economics : Biannual scientific journal. ISSN: 1790-1634.Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-journal) ανοικτής πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΤΕΙ Αθήνας), 2004-2007.

2. Adminet

Ο ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις παγκόσμιες κυβερνητικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε συνδέσμους με το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε καταλόγους συμβολαιογράφων και σε μερικά από τα ανώτατα δικαστήρια. Επιπλέον, υπάρχει μία συλλογή από νόμους και αποφάσεις.

3. eRepublic.org

Η ηλεκτρονική πύλη eRepublic.org περιέχει έναν περιεκτικό κατάλογο ιστότοπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εθνικών κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε λίστες εργαλείων eGov και λίστες συνδέσμων που παρέχουν τις ειδήσεις eGov.   

4. Governments on the WWW

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που περιέχει συνδέσμους που αφορούν κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο: Κοινοβούλια, υπουργεία, γραφεία, δικαστήρια, πρεσβείες, συμβούλια πόλεων, δημόσιες εταιρίες ραδιοφωνικής αναμετάδοσης, κεντρικές τράπεζες, πολυ-κυβερνητικά ιδρύματα και πολιτικά κόμματα. Περιέχει περισσότερες από 17000 καταχωρήσεις από 220 χώρες.

5. International Association of Schools and Institutes of Administration

Η IASA είναι ένωση των οργανώσεων και ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα εστίαζουν στη δημόσια διοίκηση. Είναι μη κερδοσκοπική ένωση, οι οποία συντηρείται από τις αμοιβές των μελών, εισοδήματα από τις υπηρεσίες που παρέχει, τις εθελοντικές προσφορές των μελών του και τις συνεισφορές από τη χρηματοδότηση των οργανώσεων. Η IASIA στοχεύει να προωθήσει και να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανώσεων και των ατόμων για να ενισχύσει την ικανότητά τους να ενισχύσουν τις διοικητικές και διοικητικές ικανότητες των κυβερνήσεων, των οργανώσεων, των αντιπροσωπειών και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν.

6. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών, τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

7. Parties and Elections in Europe

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια μεγάλη βάση δεδομένων για τις κοινοβουλευτικές εκλογές (τα εκλογικά αποτελέσματα και τα πλήρη ποσοστά των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία κομμάτων) στα ευρωπαϊκά κράτη από το 1945 μέχρι και σήμερα. Επίσης, περιέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα πολιτικά κόμματα και τους ενεργούντες πολιτικούς ηγέτες, εκλογικό ημερολόγιο των επερχόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδήσεις από το χώρο των πολιτικών κομμάτων και χρήσιμες συνδέσεις με τις επίσημες αρχές εκλογής.