13
Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Θρησκεία
1. A History of Greek Philosophy Vol. 5

Το ηλεκτρονικό βιβλίο A History of Greek Philosophy του W. K. C. Guthrie αποτελεί τον πέμπτο τόμο από ένα εξάτομο έργο σχετικά με την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας. Ο συγκεκριμένος τόμος επικεντρώνεται στους προσωκρατικούς και τον 5ο αιώνα π.Χ.

2. Greek philosophy

Το ηλεκτρονικό βιβλίο Greek Philosophy του John Burnet αποτελεί ένα έργο σχετικά με την ελληνική φιλοσοφία και πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον Πλάτωνα και στους διαλόγους της ωριμότητας του.