08
Ιστορία
1. American Memory
2. Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
3. British History On-Line
4. EUROPA: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. H-Mediterranean: Mediterranean History Discussion
6. Jean Monnet Foundation for Europe
7. Lʼ Histoire par lʼ image 1789-1945
8. Nazi and East German Propaganda Guide Page
9. Photos of the Great War
10. Second World War
11. Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα
12. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
13. Adventures in Ancient Greece
14. Ancient Greek Female Costume
15. Ancient Greek Music
16. Ancient-Greece.org
17. Crucible of Civilizations: The Greeks
18. GNOMON ONLINE
19. Greek Medicine from the Gods to Galen
20. Macedonia - The Historical Profile of Northern Greece
21. The Ancient Greek World
22. The ancient Olympics
23. The Ancient Theatre Archive
24. Ελληνική Ιστορία
25. ΕΥΡΥΠΥΛΗ
26. Οδυσσεύς
27. Alexander Sources
28. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
29. Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη
30. Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους
31. Corfu History
32. Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές
33. The Seven Wonders of the Ancient World
34. Τεκμήρια
35. The War Times Journal
1. American Memory
Το American Memory παρέχει ελεύθερη, ανοιχτή πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε τεκμήρια έντυπου και προφορικού λόγου, ακουστικά τεκμήρια, κινούμενα τεκμήρια, χάρτες και παρτιτούρες, τα οποία αποτυπώνουν την Αμερικανική κουλτούρα. Αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο της Αμερικάνικης ιστορίας και δημιουργικότητας. Τα τεκμήρια αυτά, της συλλογής της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων οργανισμών, καταγράφουν ιστορικά γεγονότα, για ανθρώπους, μέρη και ιδέες που μέχρι σήμερα διαμορφώνουν την εικόνα της Αμερικής, αποτελώντας για το κοινό μια πηγή γνώσης και δια βίου μάθησης.
2. Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα τεκμήρια σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα μελετήσει ενώ θέτει στη διάθεση των ιστορικών, κοινωνικών επιστημόνων, ερευνητών αλλά και του ευρύτερου κοινού τα πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια κάτω από συνθήκες που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές και εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στους χρήστες. Τα αρχεία του Ι.Α. / Ε.Τ.Ε. είναι ταξινομημένα, φωτογραφισμένα και ηλεκτρονικά ευρετηριασμένα. H ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ερευνητών, εξοπλισμένη με όλη την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, επιτρέπει αφενός την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιστορικών Αρχειακών Πληροφοριών (ηλεκτρονικό ευρετήριο) και αφετέρου την ανάγνωση και αναπαραγωγή του αρχειακού και βιβλιακού υλικού (μηχανήματα ανάγνωσης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης από μικροφίλμ, φωτοτυπικά κλπ.).   
3. British History On-Line
Η ιστοσελίδα αυτή συνιστά μια ψηφιακή on-line βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει έντυπο υλικό από βασικές και δευτερεύουσες πηγές που αφορούν ένα σημαντικό τμήμα της μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστορίας της Βρετανίας. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του θέματος (π.χ. οικονομική ιστορία) ή της πηγής (βασική ή δευτερεύουσα) ή της περιοχής ή και πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά στη φόρμα αναζήτησης. Η British History On-Line είναι καρπός της συνεργασίας τριών ερευνητικών ιδρυμάτων: Centre of Metropolitan History, History of Parliament Trust και Victoria County History.   
4. EUROPA: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκειται για μια σύντομη ιστορία της ΕΕ που συνοδεύεται από ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό. Χωρίζεται σε έξι βασικές χρονικές περιόδους για κάθε μία από τις οποίες παρέχονται πολλές επιμέρους πληροφορίες με αναφορά σε ημερομηνίες-σταθμούς για την ΕΕ.
5. H-Mediterranean: Mediterranean History Discussion
Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου.
6. Jean Monnet Foundation for Europe
Αναμφίβολα ο Jean Monnet είναι ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιʼ αυτό και η δημιουργία ενός ιδρύματος και η φύλαξη των αρχείων του αποτελούν ιδιαίτερη σημασία. Τα αρχεία αυτά, είτε αυτά πρόκειται για έντυπο αρχείο ή φωτογραφικό αρχείο ή οπτικοακουστικό αρχείο δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει όλη τη πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Fondation Jean Monnet pour l’Europe.
7. Lʼ Histoire par lʼ image 1789-1945
Η ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζει την ιστορία της Γαλλίας από το 1789-1939 μέσα από εικόνες. Μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γκραβούρες, φωτογραφίες, σχέδια, γλυπτά) αναλύονται τα γεγονότα που έχουν προσδιορίσει τη γαλλική ιστορία και τέχνη. Είναι ένα on-line project για την υλοποίηση του οποίου συνεργάζεται ένας μεγάλος αριθμός γαλλικών φορέων (μουσείων, ιδρυμάτων, γκαλερί, επιστημονικών επιτροπών).  
8. Nazi and East German Propaganda Guide Page
Ο ιστότοπος αποτελεί μία αναπτυσσόμενη συλλογή αγγλικών μεταφράσεων προπαγανδιστικού υλικού της ναζιστικής Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.  
9. Photos of the Great War
Η πηγή περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
10. Second World War
Η πηγή περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
11. Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα
Μια βάση δεδομένων για τις μαρτυρίες των Εβραίων της Ελλάδας επιζώντων της Shoah. Η βάση συγκεντρώνει για πρώτη φορά δεδομένα από 1552 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 1091 Εβραίων της Ελλάδας, επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέχθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, γλώσσες και τόπους και βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένες σε οργανωμένα αρχεία ή σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η παρούσα βάση δεδομένων συγκεντρώνει τις διάσπαρτες αυτές μαρτυρίες, τις αποδελτιώνει και τις συγκροτεί σε ένα ενιαίο σώμα.
12. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
Τα ερευνητικά προγράμματα του ΙΜΣ έχουν ως αντικείμενο το γεωγραφικό χώρο, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και των άλλων μεσογειακών χωρών σε διάφορες ιστορικές περιόδους από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι οργανωμένη στους εξής τομείς: Τουρκολογικές Σπουδές, Ιστορικές Σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία Θεάτρου – Εθνομουσικολογία, Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος.
13. Adventures in Ancient Greece
Adventures in Ancient Greece είναι ένας εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα ψυχαγωγικός ιστότοπος για παιδιά (7-8 ετών) και όχι μόνο που μελετούν την αρχαία ελληνική ιστορία.
14. Ancient Greek Female Costume
Ancient Greek Female Costume, Illustrated by 112 plates and numerous smaller illustrations by J.Moyr Smith, London: Sampson Low, Martson, Searle & Rivington, Crown Buildings, 188 Fleet Street. 1882.   
15. Ancient Greek Music
The site contains all published fragments of Ancient Greek music which consist of more than a few scattered notes. All of them are recorded under the use of tunings whose exact ratios have been transmitted to us by ancient theoreticians (of the Pythagorean school, most of them cited by Ptolemaios). Instruments and speed are chosen by the author. The exact sound depends on your hard- and software.   
16. AncientGreece.org
Ο ιστότοπος παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, με σχετικούς χάρτες, όπως επίσης και ενότητες σχετικές με την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική και την Ιστορία της Τέχνης.
17. Crucible of Civilizations: The Greeks
Ένα διαδικτυακό ντικυμαντέρ όπου η 2000 χρόνων ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και η μυθιστοριογραφία γύρω από αυτόν συνθέτουν ένα ψηφιδωτό γνώσης και τεχνολογίας. Οι παραγωγοί Public Broadcasting Service και Devillier Donegan παρουσιάζουν με τη χρήση διαλογικών εφαρμογών μία εισαγωγή στην αρχαία αθηναϊκή ιστορία, πολιτική και κοινωνία.
18. GNOMON ONLINE
Ο Gnomon Online είναι ένα συμπλήρωμα του «Gnomon Bibliographische Datenbank» που διατίθεται σε ψηφιακό δίσκο (CD). Το CD του 1999 διατίθεται σε βιβλιοπωλεία (ISBN 3-406-42374-4). Ο Gnomon Online παρέχει πρόσβαση σε ένα ποσοστό της τάξης του 15% από τον όγκο πληροφοριών του CD. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
19. Greek Medicine from the Gods to Galen
Μέρος της US National Library of Medicine αφιερωμένο στην ιατρική της αρχαίας Ελλάδας σκιαγραφεί τα πορτραίτα των Αριστοτέλη, Ιπποκράτη, Διόσκουρου, Αρτεμίδωρου, οι οποίοι πρώτοι διατύπωσαν θεωρίες και διαγνώσεις για την ανατομία και την φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Στην αρχή οι απόψεις τους ήταν ιατρικό δόγμα. Αργότερα διαμόρφωσαν την δυτική ιατρική πρακτική.  
20. Macedonia – The Historical Profile of Northern Greece
Η πηγή αποτελεί μία HTML-version του βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1992 από το Α.Π.Θ. υπό τον τίτλο: Μacedonia – The Historical Profile of Northern Greece. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει άρθρα και εικόνες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο.   
21. The Ancient Greek World
Ο ιστότοπος παρουσιάζει τον αρχαίο ελληνικό κόσμο μέσω μέσω μιας virtual gallery στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του University of Pennsylvania.
22. The ancient Olympics
Members of the Perseus Project created this exhibit on the ancient Olympics in 1996, as a tribute to the Centennial Olympic Games held in Atlanta, Georgia. In this exhibit, you can compare ancient and modern Olympic sports, tour the site of Olympia as it looks today, learn about the context of the Games and the Olympic spirit, or read about the Olympic athletes who were famous in ancient times.  
23. The Ancient Theatre Archive
Ο ιστότοπος προσφέρει τη δυνατότητα περιήγησης μέσω virtual tour στα αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά θέατρα που υπάρχουν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Μικρά Ασία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. The Bronze Age on the Aegean Islands
24. Ελληνική Ιστορία
Ηλεκτρονική παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας
25. ΕΥΡΥΠΥΛΗ
Σκοπός της Ευρυπύλης είναι να παρέχει μέσω του παγκόσμιου ιστού επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν της αρχαιογνωστικές επιστήμες με έμφαση στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων. Η αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία και γλώσσα, η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία, το θέατρο, η μουσική, η θρησκεία και καθετί που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σχετικό αποτελούν το αντικείμενο της της προσπάθειας. Επιμέρους στόχος της είναι να προτείνει ελληνόγλωσσους δικτυακούς τόπους χρήσιμους για την αρχαιογνωστική εκπαίδευση και έρευνα μέσω επιλεγμένων συνδέσμων, που περιγράφονται και αξιολογούνται με επιστημονικά κριτήρια.
26. Οδυσσεύς
Ο Οδυσσεύς (που υπάρχει σε ελληνική και αγγλική εκδοχή), είχε γενετήσιο πυρήνα το «εθνικό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων» και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του γραφείου Τύπου του ΥΠ.ΠΟ, φιλοδοξεί δε να καλύψει όλες τις διαφορετικές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, αποτελώντας συγχρόνως μέσο προβολής του.
27. Alexander Sources
Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον Μέγα Αλέξανδρο και τη δράση του.
28. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ιδρύθηκε το 1966 με πρωτοβουλία καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του είναι η έρευνα της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Βυζαντινής Ιστορίας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, του Βυζαντινού Δικαίου και γενικά του Βυζαντινού Πολιτισμού, καθώς και η εξειδίκευση πτυχιούχων και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών των Βυζαντινολογικών κλάδων. Στον ιστότοπο περιέχονται ψηφιοποιημένα και ψηφιακά κείμενα και αρχεία.
29. Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη
Το πλήρες κείμενο των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη σε μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη.
30. Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση Ελληνικού κράτους
Ψηφιακή έκδοση των αρχειακών συλλογών του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) και του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών.
31. Corfu History
Εξετάζει θέματα που αφορούν στην ιστορία, την τέχνη, τη γλώσσα και γενικά την πνευματική ζωή της Κέρκυρας και των λοιπών Ιονίων νησιών.   
32. Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές
Στόχος του έργου «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές» είναι η δημιουργία μιας γεωγραφικής και θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την Κρήτη, καθώς και η ψηφιακή ανάπτυξη της πρωτότυπης συλλογής πολιτισμικών πληροφοριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δημιουργία ενός πολιτισμικού πληροφοριακού συστήματος για την ανάδειξη σε ψηφιακή μορφή και διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κρήτης, από την προϊστορική εποχή μέχρι τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους. Η Ψηφιακή Κρήτη αποτελείται από τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα: – Ψηφιακός Αρχαιολογικός Άτλαντας της Κρήτης: Βάση Αρχαιολογικών-Γεωγραφικών-Περιβαλλοντικών Πληροφοριών της Κρήτης από την προϊστορική εποχή έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, με τη χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης – Την Τράπεζα Δεδομένων για τη Δυτική Τέχνη στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας – Την Τράπεζα Δεδομένων για το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο (Ελ Γκρέκο) – Την Τράπεζα Δεδομένων για την Κρήτη κατά την οθωμανική περίοδο – Την Τράπεζα Δεδομένων για την ιστορία των πόλεων της Κρήτης στους νεότερους χρόνους – Μουσικές Διαδρομές – Ψηφιακές Εθνομουσικολογικές Συλλογές της Κρήτης.   
33. The Seven Wonders of the Ancient World
H πηγή παρουσιάζει τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.   
34. Τεκμήρια
Τα Τεκμήρια δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Εκδίδεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του ΕΙΕ.
35. The War Times Journal
Το War Times Journal είναι ένα on-line magazine που καλύπτει όλες τις περιόδους της στρατιωτικής Ιστορίας και της στρατιωτικής επιστήμης. Στόχος είναι η ποιοτική παρουσίαση άρθρων και αρχείων σχετικών με τις πολεμικές συρράξεις και συγκρούσεις, με έμφαση στις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων και τις προσωπικές εμπειρίες.