ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Με ιδιαίτερη χαρά, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης να παρευρεθούμε και να μιλήσουμε στους μαθητές των Στ’ τάξεων για την “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ”.

Οι ικανότητες και οι γνώσεις στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, δεν περιλαµβάνουν πια µόνο τις παραδοσιακές δεξιότητες , δηλαδή της ανάγνωσης, της γραφής και της τέλεσης αριθµητικών πράξεων, αλλά, συµπληρώνονται, ίσως και να µετασχηµατίζονται σε ηλεκτρονικές ή ψηφιακές δεξιότητες.

Το σχολείο του µέλλοντος οφείλει να επενδύσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση πληροφοριών και των µετασχηµατισµό τους σε γνώση.

∆εξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η οµαδική συνεργασία, η τεχνολογική παιδεία θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη µορφωµένων ανθρώπων που µε επιτυχία θα σπουδάζουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα εργάζονται και θα συνεργάζονται στους σύγχρονους χώρους εργασίας και στην ενήλικη ζωή.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των ικανοτήτων/δεξιοτήτων εντοπισµού, αξιολόγησης και χρήσης των πληροφοριών κρίνεται απαραίτητη για τη δηµιουργία και την καινοτοµία.

Μια αξέχαστη εμπειρία, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία!

Στο επανειδείν.